~ en sida för oss som är nyfikna på nära föräldraskap.

Vad är nära föräldraskap?

Nära föräldraskap är en mild föräldrastil vars syfte är att bygga starka relationer mellan föräldrar och barn. Det är ett förhållningssätt mer än ett regelverk.

Läs mer

Varför Nära föräldraskap?

Nära föräldraskap är lyhört och närvarande föräldraskap där föräldrar och barn tillåts växa tillsammans. Samtidigt som det främjar barnets utveckling och självständighet.

Läs mer

Sju verktyg för nära föräldraskap

Knyt an, ge barnet mat på barnets signaler, bär barnet, sov tillsammans, lyssna på vad barnet har att säga dig, undvik metoder och försök hitta en balans i tillvaron

Läs mer

Bär ditt barn

Att bära barn i bärsjal eller ergonomisk sele ger närhet och värme. Det finns många olika bärsjalar och selar anpassade till ergonomiskt bärande. Här kommer vi samla information om olika bärdon.

Läs mer

Vad är Nära föräldraskap?

Vad är Nära föräldraskap?

” The essence of Attachment Parenting is about forming and nurturing strong connections between parents and their children. Attachment Parenting challenges us as parents to treat our children with kindness, respect and dignity, and to model in our interactions with them the way we’d like them to interact with others. ”